Okul Kıyafetleri

Okul Kıyafetleri

Okul Kıyafetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Okul kıyafetleri, okul kurallarının neredeyse akla ilk gelen unsurudur. Okul kıyafetleri devlet okullarının ve özel eğitim kurumlarının kendi marka değerlerini yükseltmek ve öğrencilerinin farklı olduğunu göstermek için tercih ettiği önemli bir araçtır. 

Genel anlamda öğrencilerin rahat bir eğitim dönemi sürdürebilmesi için tasarlanan okul kıyafetleri, bazı eğitim kurumları için yalnızca prestij ve marka kimliğini ön plana çıkarmak için üretilir.

Türkiye’de Okul Kıyafetinin Tarihi ve Önemi

Osmanlı Devleti’nin diğer ülkelerle olan bağlarını kuvvetlendirmek için devletin her kurumunda değişiklikler yaptığı dönem, Tanzimat Dönemi’dir (1839-1876). Bu dönem aynı zamanda eğitim kurumlarıyla ilgili politikaların ve uygulamaların yürürlüğe geçirildiği ilk dönemdir. Tanzimat hareketiyle Fransız modeli örnek alınarak okul kıyafetlerinde ve müfredatlarında da yenilikler yapılmıştır.

Bu dönemde misyoner okullarında kısmen de olsa okul kıyafetlerine rastlanıyordu. Ancak İsmet İnönü’nün Başbakan olduğu 1930’lardaki tek parti döneminde okul kıyafeti, zengin fakir ayrımı olmaksızın her öğrenci için zorunlu hale getirildi. Bu durumu destekleyen düşünce ise Cumhuriyetin kuruluşuyla “Milli Devlet” yaratma fikri ve eğitimin birleştirilmesiydi.

1990’lı yıllara kadar kullanılan siyah önlük, dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’un yayımladığı genelgeyle deniz mavisi, lacivert, siyah ve gri gibi renk çeşitliliğine kavuştu.  2009’a kadar sürdürülen mavi önlük zorunluluğu, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş’ın başlattığı yönetmelik değişimi süreci sonunda, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi kurumlarından kaldırıldı. Fakat günümüzde velilerin %60 çoğunluğunun isteği doğrultusuyla okul kıyafeti belirlenebiliyor. 

Okul Kıyafetlerinin Avantajları

Okul kıyafetinin zorunlu olması, düşüncede ve uygulamada öğrenciler için pek çok avantaj sağlıyor. Okul kıyafetinin avantajlarından bazıları şunlardır;

- Öğrenciler Arasında Eşitlik Sağlanır

Söz konusu okul kıyafetlerini savunmak olduğunda, en çok başvurulan kelime eşitliktir. Bunun sebebi, okul kıyafetlerinin öğrencilerin tek tip giyinmesini zorunlu kılmasıdır. Böylelikle, hiçbir öğrenci kıyafeti yüzünden yargılanmaz ve öğrenciler arasında kıyaslama söz konusu olmaz.

- Öğrencilerde Aitlik Hissi Oluşur

Kurumların okul kıyafetlerini zorunlu tutmasının sebeplerinden bir tanesi de gençlerde aitlik hissini oluşturmak ve artırmaktır. Bir amblem, kıyafet veya renk aracılığıyla bir kuruma ait hissetmek, aynı zamanda büyük bir topluluğun parçası olmak anlamına da gelir.

- Kullanımı Açısından Pratiktir

Öğrenci ebeveynleri için okul süreci kıyafet seçimi açısından çok daha pratik geçer. Bunun en büyük nedeni, okul döneminde çeşitli kıyafetler satın almalarına gerek kalmamasıdır. Ayrıca kalabalık ailelerde çocuklar zamanı geldiğinde kardeşler birbirlerinin okul kıyafetlerini giyebilir. Böylece aileler zamandan ve maddi açıdan tasarruf edebilir.

- Gelişimi Etkileyen Disiplin;

Eğitim hayatında tek tip kıyafet uygulaması, ilk ve ortaokul çağlarındaki çocuklarda oluşabilecek dikkat dağınıklığını önlemeye yardımcı olur. Diğer yandan yapılan araştırmalarda, okul kıyafeti giyen öğrencilerin gündelik yaşamlarında da daha disiplinli davranışlar sergilediğini gözler önüne sermiştir. Benzer Ürünler